ساخت ربات تلگرام بدون نیاز به برنامه نویسی

طراحی و ساخت ربات تلگرام بدون برنامه نویسی

متاسفانه این ربات غیرفعال شده و به کاربران جدید سرویس دهی نمیکند

ساخت ربات تلگرام

ساخت ربات تلگرام با ربات hajiRobot@ که در تلگرام هست.

اول وارد حاجی ربات میشیم و Start رو میزنیم

سپس وارد ربات botfather@ در تلگرام میشویم و عبارت newbot/ را ارسال میکنیم که مشاهده میکنیم پیام زیر دریافت میشود

Alright, a new bot. How are we going to call it? Please choose a name for your bot.

که باید در این مرحله نام برای ربات انتخاب کنیم،به عنوان مثال برای تست میزنیم GreenDev  حال باید نام کاربری مربوطه را بنویسیم که در آن حتما باید از کلمه ربات استفاده شود GreenDevBot@ سپس پیام زیر را مشاهده میکنید

Done! Congratulations on your new bot. You will find it at t.me/(ID Robot). You can now add a description, about section and profile picture for your bot, see /help for a list of commands. By the way, when you’ve finished creating your cool bot, ping our Bot Support if you want a better username for it. Just make sure the bot is fully operational before you do this.

 

Use this token to access the HTTP API:

(Token Ham Inja)

 

For a description of the Bot API, see this page: https://core.telegram.org/bots/api

 بجای (ID Robot) شما آیدی ربات خود را میگذارید و بجای (Token Ham Inja) توکن شما را میدهد سپس توکن را انتخاب و کپی کنید و وارد حاجی ربات شوید و بر روی دکمه ی ساخت ربات کلیک کنید

ساخت ربات تلگرام بدون نیاز به برنامه نویسی

ساخت ربات تلگرام بدون نیاز به برنامه نویسی

بعد از اینکه کلیک کردید باید توکن را ارسال کنید تا ربات شما ساخته شود.

اگر پیام زیر را مشاهده کردی یعنی ربات شما با موفقیت ساخته شده است.

شما با موفقیت ربات با آدرس @(ID Robot) و با نام (نام ربات شما) را به سرویس های ما اضافه کردید.

عملیات مدیریت ربات توسط خود ربات (بخش مدیریت) انجام می شود. بروی @(Your Robot ID) کلیک کنید، سپس بروی START کلیک کنید.

 

سپس وارد ربات خودتان شوید و Start را بزنید بعد بر روی دکمه (مدیریت) کلیک کنید

بعد برای شما ۲ دکمه نمایش میدهد که به شرح زیر عمل میکنند:

سرعت خوب،نمایش تبلیغات

سرعت کم،بدون تبلیغات

از اینجا به بعد بر عهده شماست

بعد بر روی دکمه ی (دکمه ها) کلیک کنید

بعد روی (دکمه جدید 0) کلیک کنید

بعد بر روی پیام رسانی کلیک کنید

سپس باید اسم دکمه بزنید که بر عهده شماست به عنوان مثال (شروع چت)

بعد که پیغام (دکمه ایجاد شد.) آمد برو روی دکمه کلیک کنید و (تغییر دستور /) را بزنید.

 

سپس پیام زیر را مشاهده میکنید

 

لطفا دستوری را مشخص کنید که با / شروع می شود تا با اجرای آن دستور این دکمه اجرا شود.

 دستور کنونی: 

مشخص نشده

 

شما میفرستید

/start

سپس پیام زیر را مشاهده میکنید

 

از این پس ارسال /start معادل اجرای این دکمه است.

 

خب ساخت ربات تلگرام به پایان رسید و ربات ما ساخته شد

برای ست کردن عکس و بخش About ربات باید به botfather@ مراجعه کنید و کد های آن⇩

 

/setname (جهت تنظیم اسم ربات)

/setdescription(برای تنظیم متنی که موقع استارت نشان میدهد)

/setabouttext(تنظیم متن درباره ما یا About)

/setuserpic(برای گذاشتن عکس ربات)

/token(برای گرفتن توکن)

این ها دستور های پرکاربرد هستند.

ساخت ربات تلگرام با موفقیت انجام شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و نحوه کار با BotFather به اینجا مراجعه کنید.